دیابت نوع یک چگونه قند خون را اندازه بگیریم؟

چگونه قند خون را اندازه بگیریم؟

چگونه قند خون را اندازه بگیریم؟

به علّت اختلافات کوچکی که ممکن است دستگاه‌ها با هم داشته باشند دفترچه‌ی آن را مطالعه نماييد.

  • بعد از شستن دست‌ها، یک نوار آزمایش قند خون در دستگاه قرار دهید.
  • با استفاده از قلم مخصوص، کف ویا نوک انگشت خود را سوزن بزنید تا یک قطره‌ی خون خارج شود.
  • محلّ خاصّ نوار را کنار قطره‌ی خون قرار دهید تا خون به داخل نوار نفوذ کند.
  • منتظر بمانيد تا میزان قند خون شما روی مانیتور دستگاه نشان داده شود.
توجّه: به علّت اختلافات کوچکی که ممکن است دستگاه‌ها با هم داشته باشند دفترچه‌ی آن را مطالعه نماييد.
  • در بعضی دستگاه‌ها می‌توانيم از خون ساعد، ران و یا قسمت‌های نرم و گوشتی کف دست‌ها نیز استفاده کنيم.
  • نوک سوزن بيش‌تر دستگاه‌ها آغشته به موادی است که میزان درد آن‌ها را به حداقل می‌رساند.