دیابت نوع یک ارزیابی نتایج آزمایش قند خون

ارزیابی نتایج آزمایش قند خون

ارزیابی نتایج آزمایش قند خون

به خاطر داشته باشید اندازه‌گیری قند خون روشی برای ارزیابی برنامه درمانی شما است. نتایج نامطلوب نشان می‌دهد که باید برنامه‌ی درمانی خود را تغيير دهيد تا به اهداف مطلوب برسید.

بايد نتایج قند خون را به گونه‌ي مرتب و منظمي یادداشت کنید. نخست جدولی تهیه کنید سپس برای هر قسمت از روز ستونی آماده کنید و نتایج مربوط به آن زمان از روز را دریک ستون زیر هم  بنویسید. براي مثال نتایج قند خون ناشتای خود را به صورت منظم در یک ستون زیر هم بنویسید یا نتایج قند 2 ساعت پس از صبحانه و یا پيش از ناهار را در ستون مربوط به خود یادداشت نمایید. سپس نتایج را مرور کنید و از میزان تأثیر فعالیت، نوع غذا و استرس‌های روحی روی آن‌ها آگاه شويد. توجّه نمایید که آیا در ستون مربوط به یک قسمت از روز، مثلاً صبح ناشتا قند خون شما چگونه است؟ آیا زیاد پایین است؟ بالا است یا در محدوده‌ی هدف است؟ اگر نتایج در محدوده‌ی هدف نباشد؛ باید برنامه‌ی درمانی تغییر يابد در صورتی که نتایج در محدوده‌ی هدف نباشد در مورد ضرورت مراجعه به پزشك با گروه درمان صحبت نمایید.
توجّه داشته باشید كه مرور نتایج قند خون ممکن است احساس متفاوتی در شما ایجاد کند. این نتایج ممکن است شما را آشفته، گیج، ناامید، عصبانی و یا غمگین کند. به خاطر داشته باشید اندازه‌گیری قند خون روشی برای ارزیابی برنامه درمانی شما است. نتایج نامطلوب نشان می‌دهد که باید برنامه‌ی درمانی خود را تغيير دهيد تا به اهداف مطلوب برسید.