دیابت نوع یک هایپرگلیسمی یا قند خون بالا

هایپرگلیسمی یا قند خون بالا

هایپرگلیسمی یا قند خون بالا

هایپرگلیسمی زمانی روي مي‌دهد که انسولین بدن شما کافی نباشد و یا بدن نتواند از انسولین موجود استفاده نماید.

  • قند خون بالا یکی از مهم‌ترین علل عوارض دیابت است.
  • خواه ناخواه قند خون بالا در زمآن‌های مختلف، درهمه‌ي بیماران دیابتی به وجود می‌آید.
  • براي تشخیص هایپرگلیسمی، قند خون خود را به طور مکرر آزمایش کنید.
  • درباره‌ي علایم هایپرگلیسمی اطلاعات خود را افزایش دهید.
  • اگر قند خون شما بالا باشد؛ در صورتی که کتون در ادرارتان نباشد با ورزش آن را پایین بیاورید. توجّه داشته باشید چنانچه قند خون‌تان بالا باشد و کتون در ادرارتان وجود داشته باشد؛ با انجام ورزش، قند خون شما بالاتر نيز می‌رود.
 هایپرگلیسمی زمانی روي مي‌دهد که انسولین بدن شما کافی نباشد و یا بدن نتواند از انسولین موجود استفاده نماید.