دیابت نوع یک علایم هایپرگلیسمی چيست؟

علایم هایپرگلیسمی چيست؟

علایم هایپرگلیسمی چيست؟

یکی از کارهای اوّلیه در درمان دیابت، اندازه‌گیری قند خون است. با پزشک خود در مورد این‌که در چه فواصل زمانی، باید قند خون را اندازه بگیرید و میزان قند خون هدف در شما چقدر است صحبت نمایید.

علایم و شکایت‌های قند خون بالا عبارت است از:
  • قند خون بالا در آزمایش با گلوکومتر
  • افزایش قند در ادرار
  • تکرر ادرار
  • افزایش تشنگی
یکی از کارهای اوّلیه در درمان دیابت، اندازه‌گیری قند خون است. با پزشک خود در مورد این‌که در چه فواصل زمانی، باید قند  خون را اندازه بگیرید و میزان قند خون هدف در شما چقدر است صحبت نمایید. آزمایش قند خون و درمان زودهنگام می‌تواند از عوارض قند خون بالا جلوگیری نماید.