سوالات متداول

من و خواهرم هر دو به دیابت مبتلا هستیم ولی به نظر من او در درمان بیماری خود موفق‌تر است چگونه با این مسئله کنار بیایم؟ به عبارت دیگر به او حسادت می‌ورزم

من و خواهرم هر دو به دیابت مبتلا هستیم ولی به نظر من او در درمان بیماری خود موفق‌تر است چگونه با این مسئله کنار بیایم؟ به عبارت دیگر به او حسادت می‌ورزم

بسیاری از ما دارای خواهر و یا برادرانی هستیم که بنا به دلایلی به آن‌ها حسادت می‌ورزیم. ممکن است علت این رشک ورزیدن‌ها تفاوت در موفقیت‌ها، در ظاهر و قیافه و یا حتی در میزان مراقبت از خود و درمان دیابت باشد.