دیابت نوع یک روزهای بیماری

روزهای بیماری

روزهای بیماری

​قبل از وقوع دیابت، درمان سرماخوردگی توسط والدین، استراحت و دادن مایعات به کودک بود. بعد از تشخیص دیابت آزمایش و کنترل قند خون نیز به درمان اضافه می‌شود که کار را مشکل‌تر می‌کند.

قبل از وقوع دیابت، درمان سرماخوردگی توسط والدین، استراحت و دادن مایعات به کودک بود. بعد از تشخیص دیابت آزمایش و کنترل قند خون نیز به درمان اضافه می‌شود که کار را مشکل‌تر می‌کند.
درمان دیابت در روزهای بیماری
دفترچه‌ی مخصوص روزهای بیماری تهیه نمایید. این دفترچه باید شامل موارد زیر باشد:
 • راهنمایي‌های پزشک به خصوص در زمان تماس تلفنی.
 • برنامه‌ی غذایی روزهای بیماری که حاوی 50 گرم کربوهیدرات هر 3-4 ساعت باشد.
 • یک لسیت از داروهای بدون نسخه که روی قند خون و انسولین تاثیر ندارد.
 • ثبت میزان قند خون، انسولین داده شده و واحدهای کارب موجود در غذای داده شده.
 • جوکها، شعرها، عکس‌ها و هر چیز دیگر که احساس بهتری در کودک شما به وجود می‌آورد.
درزمانهای بیماری انتظار چه اتفاقاتی داریم؟
بدن ما با آزاد کردن هورمون‌هایی با بیماری‌ها می‌جنگد.این هورمون‌ها می‌توانند باعث افزایش قند خون شوند و اثر انسولین را خنثی کنند. در زمان‌های بیماری کودک شما :
 • غالبا به انسولین بیش‌تری نیاز دارد.
 • اندازه گیری قند خون هر 2-3 ساعت و کتون ادرار هر 4 ساعت انجام شود.
 • مایعات بدون کافیین به صورت مکرر نوشیده شود.
 • داروها به صورت منظم مصرف شود.
در مواقع زیر با پزشک تماس بگیرید:
 • اگر تب بیش از 2 روز ادامه داشته باشد.
 • استفراغ و یا اسهال، بیش از 6 ساعت ساعت ادامه داشته باشد.
 • قادر به خوردن مایعات قادر نباشد.
 • قند خون حتی با انسولین اضافی بیش از مقادیر توصیه (با پزشك خود در اين زمينه مشورت نماييد) شده بالا باشد.
 •  
 • کتون ادرار متوسط یا بالا باشد (بیش از +2 در نوار مخصوص)
 • هر نوع علامت و یا شکایتی که نشان دهنده‌ی کتو اسیدوز دیابتی باشد شامل: تنفس غیر طبیعی، درد قفسه‌ی سینه، بوی استون در بازدم و لب‌های خشک.
اگر قند خون افزایش بسیار یابد بدن شما شروع به ساختن مواد کتونی می‌کند. کتون بالا موجب به وجود آمدن کتواسیدز دیابتی ودر نهایت اغمای دیابتی‌می شود.
اگر علایم کتواسییدوز دیابتی در کودک شما بوجود آيد سریع به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.