دیابت نوع یک آموزش پرستار کودک دیابتی

آموزش پرستار کودک دیابتی

آموزش پرستار کودک دیابتی

قبل از آن‌که کودکتان را با پرستار او تنها بگذارید؛ اطمینان داشته باشید که وی می‌داند کودک دیابتی با بقیه متفاوت است.

قبل از آن‌که کودکتان را با پرستار او تنها بگذارید؛ اطمینان داشته باشید که وی می‌داند کودک دیابتی با بقیه متفاوت است.  باید پرستار کودک را در زمینه‌های زیر آموزش دهید:
  • چه وقت و چگونه قند خون و کتون ادرار را آزمایش کند. چگونگی استفاده از گلوکومتر را به وی آموزش دهید و از وی بخواهید یک بار این کار را انجام دهد.
  • مقادیر قند خون هدف را به وی آموزش دهد و اگر قند خون  بالا یا پایین باشد، چه باید انجام دهد.
  • چگونگی تزریق انسولین را به وی آموزش دهید. از وی بخواهد یک بار مقابل شما این کار را انجام دهد. به صورت خوانا ودقیق مقادیر و زمان‌های تزریق انسولین را برای او بنویسید.
  • علایم و نشانه‌های کاهش وافزایش قند خون و درمان آن‌ها را برای او آموزش دهید.
  • در زمان‌های اورژانس چگونه عمل کند. نحوه‌ی تزریق گلوکاگون را به او آموزش دهید. محل‌های نگه‌داری داروهای اورژانس مانند آمپول گلوکاگون و قرص‌های گلوکز را به وی نشان دهید. مطمئن باشید كه در مواقع اضطراري می‌تواند با شما تماس بگیرد.