مدرسه

مدرسه

بسياری از مدارس از دیابت و نیازهای کودک دیابتی اطلاعی ندارند. مدت زمانی طول می‌کشد تا مسئولین مدرسه در مورد نیازهای کودک شما اطلا‌عاتی کسب کنند؛ همانطور که در مورد شما و خانواده تان این گونه بود.

بسياری از مدارس از دیابت و نیازهای کودک دیابتی اطلاعی ندارند. مدت زمانی طول می‌کشد تا مسئولین مدرسه در مورد نیازهای کودک شما اطلا‌عاتی کسب کنند؛ همانطور که در مورد شما و خانواده تان این گونه بود.
پيش از این‌که کودک را دوباره به مدرسه بفرستید اولیاي مدرسه به ويژه مربی بهداشت و سایر معلمان را در جریان بیماری وی قرار دهید. در صورت وجود آموزش دهنده‌ی دیابت وظیفه‌ی آموزش معلمین را به عهده ی او قرار دهید، در غیر از این آموزش آنان به عهده‌ی خود شما است.
چون کودک شما بیش‌تر وقتش را در مدرسه می‌گذراند‌، مربی بهداشت و معلمان کودک نیز جزو گروه درمان به شمار مي‌آيند. مطمئن شوید در زمان‌هايی که مربی بهداشت در مدرسه حضور ندارد کس دیگري می‌تواند مراقبت از کودک را به عهده بگیرد. در صورتی که مدرسه‌ی کودک شما مربی بهداشت ندارد؛ موضوع را با مسئولان ناحیه در میان بگذارید تا بهترین راه را به شما پیشنهاد کنند.
 • اطلاعات مفید در مورد دیابت را به كاركنان مدرسه بدهید.
 • بین مربی بهداشت و آموزش دهنده‌ی دبابت ارتباط برقرار کنید.
 • در مورد موارد زیر با كاركنان مدرسه صحبت نمایید:
  • نحوه‌ی اندازه گیری قند خون
  • تزریق انسولین
  • غذاها و میان وعده‌ها
  • موارد اورژانس و زمان استفاده از گلوکاگون
 • علایم و نشانه‌های کاهش و یا افزایش قند خون را توضیح دهید.
          شما ره تلفن‌های خانه، محل کار و موبایل خود را به مسئولان مدرسه بدهید.
 • درباره‌ي مواقع اضطراری و نحوه‌ی عمل در این زمان‌ها با آن‌‍‌ها صحبت نمایید. مطمئن شوید مربی بهداشت و مراقبان دیگر چگونگی تزریق گلوکاگون را مي‌دانند.
 • کتابچه‌های آموزشی در مورد دیابت را در اختیار مدرسه قرار دهید.