دیابت نوع یک چگونه A1C به کنترل دیابت کمک می‌کند؟

چگونه A1C به کنترل دیابت کمک می‌کند؟

چگونه A1C  به کنترل دیابت کمک می‌کند؟

هموگلوبین یک ماده‌ی پروتئینی است که داخل گلبول‌های قرمز شما وجود دارد و کار آن انتقال اکسیژن از ریه‌ها به سلول‌های سراسر بدن شما است. اگرهموگلوبین در معرض قند خون، به مدت طولانی قرار بگیرد؛ می‌تواند با آن ترکیب غیر قابل برگشتي تشکیل بدهد. در دیابت کنترل نشده، قند خون بالا این امکان را به هموگلوبین می‌دهد که با قند بیش‌تری ترکیب شود.

  • نتایج آزمایش‌هاي روزانه‌ی شما را اثبات می‌کند. مثلاً اگر معدل قند خون شما در اندازه‌گیری‌های خودتان خوب باشد، A1C خوبی خواهید داشت. اگر بین اندازه‌گیری A1C و معدل اندازه‌گیری‌های شما، ارتباط منطقی وجود نداشته باشد؛ باید به یکی از این‌ها شک کنيد. یا A1C شما غلط است و یا نتایج قند شما که با گلوکومتر گرفته‌اید صحیح نمی‌باشد.
  • در مورد برنامه‌ي درمانی شما قضاوت می‌کند. آیا برنامه‌ی درمان شما موفق بوده است یا خیر؟
  • به شما اثبات می‌کند که اگر انسولین را صحیح بزنید؛ برنامه‌های غذایی و ورزشی را به درستی انجام دهید؛ به کنترل بیماری خود قادر هستید.
A1C چیست؟
هموگلوبین یک ماده‌ی پروتئینی است که داخل گلبول‌های قرمز شما وجود دارد و کار آن انتقال اکسیژن از ریه‌ها به سلول‌های سراسر بدن شما است. اگرهموگلوبین در معرض قند خون، به مدت طولانی قرار بگیرد؛ می‌تواند با آن ترکیب غیر قابل برگشتي تشکیل بدهد. در دیابت کنترل نشده، قند خون بالا این امکان را به هموگلوبین می‌دهد که با قند بیش‌تری ترکیب شود. با اندازه‌گیری درصد A1C خون، می‌توان یک برآورد کلّی از میزان قند خون شما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دست آورد.
در یک فرد سالم، 5 درصد کلّ هموگلوبین او به شکل A1C است. به عبارت دیگر، میزان A1C در یک فرد سالم 5 درصد است. میزان A1C در یک فرد دیابتی، نسبت به فرد سالم بالاتر است. میزان A1C در یک فرد دیابتی، به میزان کنترل قند خون او در 2 تا 3 ماهه‌ی اخیر بستگي دارد. این میزان می‌تواند از 5 درصد (در فرد خوب کنترل شده) تا بیش از 15 درصد (در فرد کنترل نشده) متغیر باشد.
شما باید میزان A1C خود را در زمان تشخیص بیماری و شروع درمان اندازه‌ بگیرید. براي ارزیابی میزان موفقیت برنامه‌ی درمانی، مقدار A1C را حداقل سالی 2 بار اندازه‌گیری کنید. در شرایط خاص حتی ممکن است A1C خود را هر سه ماه اندازه‌گیری نمایید. مثلاً اگر شما برنامه‌ی درمانی را تغییر داده‌ و یا استفاده از داروی جدیدی را شروع کرده‌اید باید به فاصله‌ی زمانی کم‌تر A1C خود را اندازه بگیرید.