دیابت نوع یک ​کنترل شدید قند خون

​کنترل شدید قند خون

​کنترل شدید قند خون

حفظ قند خون در حدّ طبیعی می‌تواند زندگی‌بخش باشد. کنترل شدید قند خون، از بروز بسیاری از عوارض دیابت جلوگیری می کند و یا پیشرفت آن‌ها را کُند مي‌کند. بنابراین به سال‌های سلامتی شما به عنوان یک فرد فعال می‌افزاید. به خاطر داشته باشید کنترل شدید، مناسب همه‌ي افراد نیست و به علاوه انجام آن کار مشکلی است.

کنترل شدید قند خون
  • تا حد امکان حفظ قند خون پایین مي‌تواند، از به وجود آمدن و یا پیشرفت بیش‌تر عوارض دیابت جلوگیری ‌کند.
  •  سعی نکنید به تنهایی به این مهم دست یابید. با پزشک و گروه درماني خود براي یافتن یک برنامه‌ی منظم مشورت کنید.
  • توجّه داشته باشید دسترسی به این مهم، با افزایش احتمال افت قند خون و افزایش وزن همراه است.
  • کنترل شدید برای همه‌‌ي افراد دیابتی مناسب نیست.
حفظ قند خون در حدّ طبیعی می‌تواند زندگی‌بخش باشد. کنترل شدید قند خون، از بروز بسیاری از عوارض دیابت جلوگیری می کند و یا پیشرفت آن‌ها را کُند مي‌کند. بنابراین به سال‌های سلامتی شما به عنوان یک فرد فعال می‌افزاید. به خاطر داشته باشید کنترل شدید، مناسب همه‌ي افراد نیست و به علاوه انجام آن کار مشکلی است.
کنترل شدید یعنی چه؟
کنترل شدید یعنی حفظ قند خون نزدیک به حدّ طبیعی (غیر دیابتی) . حدّ طبیعی عبارت است از قند خون پيش از غذا بین 130-70 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و کم‌تر از 180 میلی‌گرم در دسی لیتر دو ساعت بعد از شروع غذا و A1C کمتر از 7 درصد.
ممكن است مقدار نرمال A1C بر پايه‌ي روش آزمایش در آزمایشگاه‌های مختلف متفاوت باشد.نخست باید اهداف کنترل قندتان را با پزشک خود مشخص نمایید. حفظ قند خون در مقادیر طبیعی برای همه‌ی زمآن‌ها ممکن نیست و  سعی نکنید به چنین هدفی برسید. هر ذره‌ای که قندتان را پایین می‌آورید می‌تواند در پیشگیری از عوارض دیابت مفید باشد.